do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-EDUKACJI-PUBLICZNEJ/idn:1635
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

14 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia  14.05.2020r.

RM.0012.3.14.2020

Z A W I A D O M I E N I E

           Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19.05.2020r. (wtorek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 13 z posiedzenia komisji w dniu 24.04.2020r.
  Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.   
 3. Ocena realizacji oferty wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w gminie Kłobuck
 4. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
 5. Plan remontów i inwestycji w obiektach oświatowych w roku 2020. - postęp prac przy remoncie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kłobucku.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck.
 7. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
  /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl w  zakładce  Sprawozdania/
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.
  /Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl w   zakładce  Sprawozdania/
 9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran