do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.10.2019r.

RM.0012.3.009.2019                       

Z A W I A D O M I E N I E 

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 05.11.2019r. (wtorek) o godz. 09:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 8 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców Gminy Kłobuck. 
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 381/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2017r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek wychowania przedszkolnego niepublicznego oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Kłobuck lub osoby fizyczne, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmienionej Uchwałą Nr 391/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017r.
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran