do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA...

14 Lipiec 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13 lipca 2022 r.

RM.0012.3.7.2022

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku, przy ul. 11 Listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zmiany w porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2022 z posiedzenia Komisji w dniu 14.06.2022 r.
    /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2022/2023 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
      Bartłomiej Saran