do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-EDUKACJI-PUBLICZNEJ-OCHRONY-ZDROWIA-POLITYKISPOLECZNEJ-KULTURY-SPORTU-I-TURYSTYKI/idn:1495
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKISPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

08 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08.08.2019r.

RM.0012.3.007.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.08.2019r. (wtorek) o godz. 11:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji
Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 21.06.2019r. Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 po reformie edukacji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gmine Kłobuck.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu w wyborach ławników do sądów powszechnych.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz 506 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie na posiedzenie Komisji Edukacji.pdf 19-08-08 13:13 118.02KB pobierz plik: zawiadomienie na posiedzenie Komisji Edukacji.pdf