do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKISPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

24 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.04.2019r.

RM. 0012.3. 005. 2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2019r. (wtorek) godz. 9:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2019 z dnia 22.03.2019r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przywrócenia ruchu pasażerskiego na stacji kolejowej Kłobuck.
4. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze.
5. Analiza bieżącej działalności Biblioteki Publicznej oraz jej filii.
6. Zapoznanie się z naborem do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2019 / 2020.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 .
/Sprawozdanie zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl – w zakładce Sprawozdania/
8. Sprawy różne.

Na podstawie art. 25, ust . 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2019r. , poz 506 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.