do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

18 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15 października 2021 r.


RM.0012.3.026.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10.30 w trybie one-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 25/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 14.09.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Informacja o dostępności do świadczeń medycznych mieszkańców Gminy Kłobuck.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kłobuck za rok szkolny 2020/2021.
5. Sprawy różne:
- zajęcie stanowiska w sprawie pisma Zarządu Oddziału ZNP w Kłobucku.
6. Zamknięcie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran