do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

10 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09 września 2021 r.


RM.0012.3.025.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09.30
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu Nr 24/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 10.08.2021 r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3.    Dyskusja w sprawie Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Znicz Kłobuck.
4.    Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Kłobuck, w związku ze skutkami pandemii Covid 19.
5.    Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w dobie pandemii koronawirusa.
6.    Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK i OSiR.
7.    Sprawy różne.
8.    Zamknięcie posiedzenia.


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz 1372)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.