do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

11 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.09.2019r.

RM.0012.3.008.2019

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury Sportu i Turystyki.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 7 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r.
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK.
  4. Sprawozdanie Burmistrza ze stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego  w Częstochowie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kadencje 2020-2023
  8. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran