do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

07 Luty 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 07.02.2018r.    

RM. 0012.3. 001. 2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  15 lutego 2018r. (czwartek)  godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 11/2017 z dnia 19.12.2017r.  /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/  >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  >  projekt protokołu z komisji Nr 11/2017 z dnia 19.12.2017r.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach prowadzonych przez Gminę  Kłobuck.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na stopniach awansu zawodowego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck  w  2017 roku. /sprawozdanie zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/ w zakładce Sprawozdania/. 
 5. Przyjęcie sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok.  
 6. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2018r.
 7. Sprawy różne.
 • zapoznanie komisji z pismami w sprawie podwyżek wynagrodzeń bez wliczania do wynagrodzenia zasadniczego dodatku stażowego.

Pisma złożyli :

 • pracownicy  obsługi  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w Kamyku,
 • Przedszkola  Gminnego Nr 5 w Kłobucku,
 • Przedszkola  Gminnego Nr 1 w Kłobucku,
 • Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie,
 • Przedszkola  Gminnego Nr 4 w Kłobucku.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk


Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2017r. ,  poz 1875  z   późn.zm.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.