do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

26 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia   26.10.2017r. 

RM. 0012.1. 009. 2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 października 2017r. (poniedziałek) godz. 8:40 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w  Sali Gimnastycznej Gimnazjum im. Jana Pawła II  w  Kłobucku ul.  Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4.Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie  uzasadnienia  do  projektu  uchwały  dot.  skargi  ozn. Nr  RM.1511.06.2017
  3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk


Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2017r. , poz 1875.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.