do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

07 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

  Kłobuck, dnia   07.08.2017r.

RM.0012.3.006.2017                             

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu 16 sierpnia  2017r. (środa) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Sali  Gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie  protokołu  Nr 5/2017 z dnia 20.06.2017r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/  >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  >  projekty protokołów z komisji, projekt  protokołu  Nr 5/2017 z dnia 20.06.2017r. 
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rozmiaru i zasad   udzielania   obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym  powierzono stanowisko kierownicze w oświatowych jednostkach  organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania  nauczycieli w placówkach prowadzonych  przez Gminę Kłobuck.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kłobuck.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tomasz Kasprzyk

Na   podstawie  art. 25,  ust. 3  ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z  2016.r., poz  446  z późn.zm.)
- proszę  o  okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania   zwolnienia   z   pracy.