do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

13 Listopad 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.11.2020r.

RM.0012.1.026.2020

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.11.2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 25 z posiedzenia komisji w dniu 21.09.2020
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniem w transakcjach handlowych przypadających Gminie Kłobuck lub jej jednostkom organizacyjnym
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2021.
  8. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek