do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-BUDZETU-FINANSOW-HANDLU-USLUG-I-OCHRONY-SRODOWISKA/idn:1861
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

15 Październik 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 15 października 2021 r.

RM.0012.1.036.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 października 2021 r. (czwartek) o godz. 10.00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 35/2021 z posiedzenia Komisji w dniu 15.09.2021 r.
    /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z  dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 252/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2021.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek