do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

14 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 14.07.2021r.

RM.0012.1.033.2021

Z A W I A D O M I E N I E

         Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20.07.2021 r. (wtorek) o godz. 9:30 w trybie on – line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 32 z posiedzenia komisji w dniu 15.06.2021
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2021.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 251/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku  z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 Gminy Kłobuck.
  5. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach program pomocy de minimis w zakresie nowych inwestycji na terenie Gminy Kłobuck.
  6. Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od nieuchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. 
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek