do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

09 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09.01.2020r.

RM.0012.1.015.2020

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.01.2020r. (czwartek) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 15 z posiedzenia komisji w dniu 27.12.2019r
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
  5. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji
/-/ Marcin Wojtysek

Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym (Dz.U. z  2019r., poz 506 )
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.