do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.10.2019r.

RM.0012.1.012.2019                                                                                                  

Z A W I A D O M I E N I E                 

           Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 04.11.2019r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 11 z posiedzenia komisji w dniu 22.10.2019r.
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck
  5. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne.
  6. Wypracowanie opinii do projektu planu wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu na rok 2020 wraz z proponowanymi kwotami dochodów i wydatków na rok 2020.
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek