do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

17 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 16.10.2019r.RM.0012.1.011.2019
      

               

Z A W I A D O M I E N I E
                  


                  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.10.2019r. (wtorek) o godz. 11:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 10 z posiedzenia komisji w dniu 17.09.2019r.
      Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
      2019.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018
      Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia   
      wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin WojtysekNa podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (Dz.U. z  2019r., poz 506)                                                                                      
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.                                    

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie na posiedzenie komisji Budżetu.pdf 19-10-17 11:44 95.85KB pobierz plik: zawiadomienie na posiedzenie komisji Budżetu.pdf