do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

11 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.09.2019r.

RM.0012.1.010.2019

Z A W I A D O M I E N I E

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 10:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 13.08.2019r.
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck
  5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2019
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały Rady w sprawie wyrażenia zgody na  przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 
  7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek