do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-BUDZETU-FINANSOW-HANDLU-USLUG-I-OCHRONY-SRODOWISKA/idn:1494
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

08 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 8.08.2019r.

RM.0012.1.009.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13.08.2019r. (wtorek) o godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji
Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 9 z posiedzenia komisji w dniu 21.06.2019r.
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego przez Gmine Kłobuck.
6. Omówienie zasadności utworzenia "Kłobuckiego Związku Powiatowo Gminnego" w trosce o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przewozów transportu zbiorowego na terenie gminy Kłobuck i powiatu Kłobuckiego (w załączeniu Schemat przebiegu linii autobusowych komunikacji zbiorowej dla Powiatu Kłobuckiego oraz projekt statut Kłobuckiego Związku Powiatowo-Gminnego).
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek


Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz 506 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie na posiedzenie Komisji Budżetu.pdf 19-08-08 13:08 120.41KB pobierz plik: zawiadomienie na posiedzenie Komisji Budżetu.pdf