do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

30 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.05.2019r.

RM.0012.1.007.2019

Z A W I A D O M I E N I E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 03.06.2019r. (poniedziałek) o godz. 8:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 6 z posiedzenia komisji w dniu 24.05.2019r.
    Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP  bip.gminaklobuck.pl.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. . 
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2019.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Marcin Wojtysek

Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym (tj. Dz.U. z  2019r., poz 506 )
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy. 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie.pdf 19-05-30 13:20 98.57KB pobierz plik: zawiadomienie.pdf