do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

10 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  10.07.2018r.

RM. 0012.1. 006. 2018

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2018r. (wtorek) godz. 9:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług  i  Ochrony    
Środowiska w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku 
przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia: 

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2018 z dnia 25.06.2018r. 
    /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 5/2018 z dnia 25.06.2018r. 
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy  Kłobuck.
  5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

Na  podstawie  art.25, ust 3  ustawy    
 z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2018r.., poz 994  z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia 
Kierownictwu   zakładu   pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.