do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

28 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia   27.11.2017r. 

RM. 0012.1. 011. 2017                                               

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 grudnia 2017r. (czwartek) godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 9/2017 z  dnia  21.11.2017r. 
    /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 9/2017 z dnia  21.11.2017r. 
  3. Ostateczna opinia komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kłobuck na rok 2018.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2017r..,poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.