do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

20 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia   17.11.2017r

RM. 0012.1. 010. 2017   

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu   21  listopada  2017r.  (wtorek)  godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i  Ochrony Środowiska   w   Sali   Nr  20  w  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku przy  ul. Zamkowej 12.

 

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie  protokołu Nr  8/2017 z  dnia   03.11.2017r.  /projekt   protokołu  został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 8/2017 z dnia  03.11.2017r.  
  3. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie  zmian  w planie  budżetu  na  rok  2017.  
  4. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w  sprawie    określenia    wysokości    stawek     podatku   od  nieruchomości.    
  5. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały  w   sprawie  obniżenia ceny skupu żyta  do  celów  wymiaru  podatku    rolnego  na  rok 2018 .   
  6. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały   w  sprawie   określenia  wzorów  formularzy  informacji  i  deklaracji  podatkowych.
  7. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały   w  sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
  8. Wypracowanie  opinii  do  projektu   uchwały   w  sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  na  rok 2018.
  9. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

                                                                                                    
Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z   2017r..,poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.