do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I  OCHRONY ŚRODOWISKA

26 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia   26.10.2017r. 

RM. 0012.1. 008. 2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

            Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  03  listopada  2017r.  (poniedziałek)  godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i  Ochrony Środowiska  w  Sali  Nr  20  w  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy  ul. Zamkowej 12.

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie  protokołu Nr  7/2017 z  dnia   25.10.2017r.  /projekt   protokołu  został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 7/2017 z dnia  25.10.2017r.  
  3. Wypracowanie  opinii  do  projektu  planu  wydatków  inwestycyjnych   do  projektu budżetu na 2018 rok wraz   z    proponowanymi  kwotami  dochodów  i  wydatków  na rok 2018.
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch  

 Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z   2017r..,poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.