do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

07 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia   07.08.2017r. 

RM. 0012.1. 005. 2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2017r. (środa)  godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w Sali Gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4

Proponowany  porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 4/2017 z dnia 20.06.2017r.  /projekt   protokołu   został  umieszczony  na  stronie   internetowej   Urzędu  Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada  Miejska,>Komisje  Rady, >Komisja   Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 4/2017 z dnia 20.06.2017r.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na  rok 2017.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
  5. Wypracowanie opinii projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do  porozumienia  z  dnia  6 marca 2015  o współpracy  w  sprawie   oparcowania   i realizacji   Strategii   RIT  dla  Subregionu   Północnego  w  ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na  lata  2014-2020  
  6. Sprawy różne.  

Przewodniczący Komisji Janusz Soluch

Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2016r. , poz  446 z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.