do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE  KOMISJI  BUDŻETU,  FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA W SALI SESYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W KŁOBUCKU PRZY UL. 11 LISTOPADA 6

13 Kwiecień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.04.2018r.

RM.0012.1.003.2018

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w  dniu  18 kwietnia 2018r. (środa) godz. 9:00 odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Budżetu,  Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany  porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2018 z dnia 26.03.2018r. /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl / >Rada Miejska,>Komisje Rady, >Komisja Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska, >Projekty protokołów z komisji, > projekt protokołu Nr 2/2018 z dnia 26.03.2018r.  
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Kłobuck
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026 Gminy Kłobuck.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Kłobuck instrumentem płatniczym.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Kłobuckiego prowadzenia zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych.
 9. Omówieniesprawozdania Burmistrza w zakresie wykonania budżetu Gminy za rok 2017.
 10. Analiza wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017.
 11. Sprawy różne.

  Przewodniczący Komisji
Janusz Soluch

                                                                                     
Na  podstawie  art.25, ust 3  ustawy    
 z  dnia  8 marca 1990 roku  o  samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2017r.., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy  celem
uzyskania  zwolnienia  z  pracy.