do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

24 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Ogłoszenie Burmistrza Kłobucka z dnia 23 stycznia 2023 r. o odwołaniu dodatkowego terminu składania wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zbytków, położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz przedłużeniem terminu pozyskania przez gminę środków finansowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych do wykorzystania na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 840) Burmistrz Kłobucka zawiadamia: o odwołaniu dodatkowego terminu składania wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Kłobuck na 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Nabór wniosków zostanie ogłoszony ponownie po podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku stosownej uchwały.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski