do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

19 Styczeń 2023
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE
Burmistrza Kłobucka
z dnia 18 stycznia 2023 r.
 o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków


Działając na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Nr 64/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i lub roboty budowlane przy zabytków, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji z (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 106, poz. 2148) – w związku z możliwością pozyskania przez gminę środków finansowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczonych do wykorzystania na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 840)
Burmistrz Kłobucka zawiadamia:
o wyznaczeniu  dodatkowego terminu składania wniosków o dotację celową z budżetu Gminy Kłobuck na 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Wnioski dotacyjne można składać w nieprzekraczalnym terminie – do 27 stycznia 2023 r. na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 64/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2007 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 106, poz. 2148) – dostępnym w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, pokój 25 lub w pliku dostępnym pod niniejszym ogłoszeniem.
    W przypadku, gdy podmiot ubiegający się o dotację prowadzi działalność gospodarczą do wniosku dotacyjnego należy dołączyć stosowne oświadczenia i informacje o pomocy publicznej de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku, sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach pomocy publicznej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 743).
Dotacje udzielone zostaną pod warunkiem otrzymania przez Gminę Kłobuck dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioskowane inwestycje oraz sposób ich realizacji muszą być zgodne z założeniami określonymi w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków oraz z zasadami wynikającymi z uchwały Nr  64/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i lub roboty budowlane przy zabytków, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 106, poz. 2148). Szczegółowe warunki otrzymania dofinansowania dostępne są na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf OGŁOSZENIE.pdf 23-01-19 09:55 292.26KB pobierz plik: OGŁOSZENIE.pdf
doc Uchwała Nr 64_VIII_2007.doc 23-01-19 09:55 104.5KB pobierz plik: Uchwała Nr 64_VIII_2007.doc
docx Wniosek o udzielenie dotacji.docx 23-01-19 09:55 18.2KB pobierz plik: Wniosek o udzielenie dotacji.docx