do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

05 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

O G Ł O S Z E N I E

Zawiadamia się, że w dniach 14-15 listopada br. (termin zapasowy 16 listopad br.) na terenie Gminy Kłobuck zostaną przeprowadzone ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniu z powietrza podczas których mogą zostać użyte sygnały alarmowe:
dźwięk modulowany trwający trzy minuty – oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu

SZEF OBRONY CYWILNEJ
GMINY KŁOBUCK
/-/ JERZY ZAKRZEWSKI

 

Podstawa prawna: § 10 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96).