do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE

06 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06.06.2018r.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.
"Wymiana elektrycznych skrzynek rozdzielczych
w ogrodzie działkowym „Nad Białą Okszą”

W dniu 5.06.2018r. do Urzędu Miejskiego w Kłobucku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Ogrodu Działkowego „Nad Białą Okszą” z siedzibą w Kłobucku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej pn. "Wymiana elektrycznych skrzynek rozdzielczych w ogrodzie działkowym
„Nad Białą Okszą”.

Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaklobuck.pl), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz na stronie internetowej www.gminaklobuck.pl

W związku z powyższym każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kłobucku:
- w  sekretariacie (pokój nr 25),
- drogą elektroniczną na adres e-mail: ,
- listownie na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck.

Uwagi można zgłaszać do 12 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

Po upływie w/w terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag Burmistrz Kłobucka niezwłocznie zawrze umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie - skan 18-06-06 14:11 246.87KB pobierz plik: ogłoszenie - skan
pdf uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - skan 18-06-06 14:12 646.32KB pobierz plik: uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - skan
pdf informacja - skan 18-06-13 14:07 163.43KB pobierz plik: informacja - skan