do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

26 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego – organizacja staży zawodowych dla 6 osób oraz szkoleń zawodowych dla 11 osób, w ramach realizacji projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.1. Aktywna integracja, dla poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zarządzenia i ogłoszenia - skan 22-08-26 12:43 5.87MB pobierz plik: tekst zarządzenia i ogłoszenia - skan
pdf tekst zarządzenia i ogłoszenia - pdf 22-08-26 12:43 267.92KB pobierz plik: tekst zarządzenia i ogłoszenia - pdf