do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1995
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

26 Sierpień 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 26.08.2022 r.


GPN.6722.01.2021
GPN.6722.02.2021
GPN.6722.03.2021
GPN.6722.05.2021
GPN.6722.06.2017
GPN.6722.07.2017

OBWIESZCZENIE

    Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentów:

  1. uchwały Nr 422/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. poz. 4325  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Częstochowskiej, Szkolnej i Cielebana;
  2. uchwały Nr 423/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. poz. 4326 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Poprzecznej, Równoległej, Cichej i Wiśniowej
  3. uchwały Nr 424/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. poz. 4327 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku w rejonie ulic Rómmla, Szkolnej i Żytniej;
  4. uchwały Nr 425/XLIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 lipca 2022 r. poz. 4328 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kłobucku;
  5. uchwały Nr 334/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 27 września 2021 r. poz. 6005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec – etap II;
  6. uchwały Nr 335/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 września 2021r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 27 września 2021 r. poz. 6006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk – etap II;
  7. uchwały Nr 393/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 1 marca 2022 r., opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 7 marca 2022 r. poz. 1450 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk – etap III,

oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniu, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 w Kłobucku.

Burmistrz Kłobucka
/Jerzy Zakrzewski/

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 22-08-26 10:53 440.41KB pobierz plik: obwieszczenie - skan