do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

20 Maj 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 20.05.2021 r.

GPN.6722.03.2021.GB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA 

    Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o przyjęciu dokumentu: uchwały Nr  283/XXIX/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 1 kwietnia 2021 r. poz  2322, oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa  w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl) w zakładkach: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, Uchwały Rady.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [5]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-05-20 14:47 193.33KB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf uchwała nr 283/XXIX/2021 21-05-20 14:47 5.11MB pobierz plik: uchwała nr 283/XXIX/2021
pdf uzasadnienie do uchwały 21-05-20 14:47 85.96KB pobierz plik: uzasadnienie do uchwały
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko 21-05-20 14:47 313.48KB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko
pdf podsumowanie 21-05-20 14:48 57.03KB pobierz plik: podsumowanie