do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

19 Luty 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 18.02.2021 r.

GPN.6722.06.2017.GB 
GPN.6722.07.2017.GB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA      

    Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o przyjęciu dokumentów:

        1. uchwały Nr  245/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia  2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegio terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec – etap I, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 239 z dnia 8 stycznia 2021  r.,
        2.  uchwały Nr  246/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegio terenu w miejscowości Kamyk – etap I, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 240 z dnia 8 stycznia 2021  r.

oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz  z uzasadnieniem, o którym mowa  w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kłobuck (https://bip.gminaklobuck.pl) w zakładkach: Studium i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,  Informacje o przedsięwzięciach mogących pogorszyć stan środowiska oraz obwieszczenia o inwestycjach celu publicznego, Uchwały Rady. 

 Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [13]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 21-02-19 11:45 379.42KB pobierz plik: obwieszczenie - skan
pdf Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf 21-02-19 11:46 25.1MB pobierz plik: Uchwała Nr 245/XXVII/2020 w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
pdf uzasadnienie do uchwały nr 245/XXVII/2020 21-02-19 11:46 90.86KB pobierz plik: uzasadnienie do uchwały nr 245/XXVII/2020
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec - etap I 21-02-19 11:46 2.34MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko - Borowianka i Kopiec - etap I
pdf Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf 21-02-19 11:46 587.68KB pobierz plik: Uchwała Nr 246/XXVII/2020 sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
jpg załącznik graficzny do Uchwały Nr 246/XXVII/2020 - jpg 21-02-19 11:47 6.63MB pobierz plik: załącznik graficzny do Uchwały Nr 246/XXVII/2020 - jpg
pdf uzasadnienie do uchwały nr 246/XXVII/2020 21-02-19 11:47 91.24KB pobierz plik: uzasadnienie do uchwały nr 246/XXVII/2020
pdf Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020... w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf 21-02-19 11:47 163.18KB pobierz plik: Uchwała Nr 261/XXVIII/2021 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 246/XXVII/2020... w sprawie uchwalenia mpzp terenu w miejscowości Kamyk - etap I - ogłoszona w Dz.U. Woj. Śląskiego - pdf
pdf Prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk - etap I 21-02-19 11:48 5.7MB pobierz plik: Prognoza oddziaływania na środowisko - Kamyk - etap I
pdf POS Podsumowanie do mpzp w m. Borowianka i Kopiec etap I 21-02-22 09:38 73.6KB pobierz plik: POS Podsumowanie do mpzp w m. Borowianka i Kopiec etap I
pdf POS Uzasadnienie do mpzp w m. Borowianka i Kopiec etap I 21-02-22 09:39 51.71KB pobierz plik: POS Uzasadnienie do mpzp w m. Borowianka i Kopiec etap I
pdf POS Podsumowanie do mpzp w m. Kamyk etap I 21-02-22 09:39 75.4KB pobierz plik: POS Podsumowanie do mpzp w m. Kamyk etap I
pdf POS Uzasadnienie do mpzp w m. Kamyk etap I 21-02-22 09:39 51.46KB pobierz plik: POS Uzasadnienie do mpzp w m. Kamyk etap I