do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 08.01.2020 r. 

GPN.6722.01.2018.GB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA

    Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu dokumentu - uchwały Nr 141/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego poz. 7754 z dnia  18  listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa  w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6,  42-100 Kłobuck, pok. nr 32.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-01-08 13:15 295.51KB pobierz plik: obwieszczenie - skan