do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2020.01.08

GPN.KK.7321 - 5 – 001/08

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA 

                                                                    
    Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu dokumentu - uchwały Nr 140/XIV/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 12 listopada 2019 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  poz. 7753 z dnia  18  listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna  - etap I oraz informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa  w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32.

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 20-01-08 13:14 292.62KB pobierz plik: obwieszczenie - skan