do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

30 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.10.28

GPN.6733.19.2019.GB 

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 32 tut. Urzędu Miejskiego w Kłobucku ul. 11 Listopada 6, 42-100 Klobuck można zapoznać się z aktami sprawy wszczętej na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Romuald Mądry w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej zamierzenia inwestycyjnego o nazwie: „Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0000511_SLA_A (Orx131-088989-XXX-01) sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. w ramach NPW ERTMS” w Kłobucku na terenie działki nr ewid. 669/12 obręb Kłobuck.

Można zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów. (kontakt telefoniczny : 343100187).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
    1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
    2. Tablice ogłoszeń Osiedla Nr 4 '”ZAWADA”
    3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 19-10-30 14:32 402.21KB pobierz plik: obwieszczenie - skan