do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

05 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 5 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA  

          Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu dokumentów:

  1. Uchwały Nr  85/VII/2019  Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku w obrębach: Kłobuck, Zagórze, Brody Malina, Zakrzew, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu  14 maja 2019 r. poz. 3721,

  2. Uchwały Nr 83/VII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Libidzy i Gruszewni, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu  14 maja 2019 r. poz. 3719,

  3. Uchwały Nr 84/VII/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Kłobucku, obręb Smugi, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu  14 maja 2019 r. poz. 3720.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią dokumentów wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cyt. wyżej ustawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6,  42-100 Kłobuck, pok. nr 32.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Sylwia Piątkowska
Sekretarz Gminy Kłobuck

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-07-05 13:18 395.08KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan