do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Kłobucku
z dnia 4 października 2018 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Kłobucku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kłobucku

Okręg wyborczy Nr 1

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. SYGUDA Jakub Paweł, lat 39, zam. Kłobuck
2. SARAN Bartłomiej Przemysław, lat 33, zam. Kłobuck
3. EDELMAN Grzegorz Stanisław, lat 41, zam. Kłobuck
4. KOTOWICZ Urszula Irena, lat 62, zam. Kłobuck
5. KURZAK-ŻYŁA Grażyna Helena, lat 66, zam. Kłobuck
6. RUDZKI Jacek, lat 52, zam. Kłobuck
7. WILK Wiesława Teresa, lat 64, zam. Kłobuck
8. ŚCIEBURA Elżbieta Maria, lat 67, zam. Kłobuck

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. ORŁOWSKI Rafał Piotr, lat 44, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
2. DEDERKO Józef Zdzisław, lat 68, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
3. KUREK Katarzyna Janina, lat 41, zam. Kłobuck, popierana przez: SLD
4. NOWAK Rafał Marek, lat 35, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
5. JANICKA Katarzyna Anna, lat 54, zam. Kłobuck, popierana przez: SLD
6. KOCHALSKI Rafał, lat 41, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
7. OSUCHOWSKA Iwona Małgorzata, lat 54, zam. Łobodno, popierana przez: SLD

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KASPRZYK Danuta, lat 62, zam. Kłobuck
2. SĘKIEWICZ Andrzej, lat 57, zam. Kłobuck
3. ŚLEDZIONA Czesława, lat 72, zam. Kłobuck
4. SALA Mirosław Włodzimierz, lat 52, zam. Kłobuck
5. KOWALIK Agnieszka Patrycja, lat 25, zam. Kłobuck
6. LISIECKA Bożena Maria, lat 56, zam. Kłobuck
7. CHŁOND Mariusz Józef, lat 38, zam. Kłobuck
8. ZUBKOWICZ Anna Monika, lat 45, zam. Kłobuck
9. SANDELEWSKI Robert Jacek, lat 47, zam. Kłobuck

Lista nr 21 - KWW UCZCIWY SAMORZĄD
1. TOKARZ Aleksander, lat 60, zam. Kłobuck
2. TELENGA Ireneusz Bogumił, lat 41, zam. Kłobuck
3. SOŚNIAK Jarosław Tadeusz, lat 29, zam. Kłobuck
4. KOTASIŃSKI Maciej Kacper, lat 30, zam. Kłobuck
5. HUTNA Małgorzata, lat 29, zam. Kłobuck
6. JAGIELSKA Magdalena Anna, lat 38, zam. Kłobuck
7. KRYSIAK Klementyna, lat 26, zam. Kłobuck
8. GANCAREK Magdalena Weronika, lat 25, zam. Kłobuck

Lista nr 22 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1. BATÓG Józef, lat 72, zam. Kłobuck
2. PARKITNY Tomasz Jan, lat 50, zam. Kłobuck
3. PRASKI Tadeusz, lat 63, zam. Kłobuck
4. DOBOSZ Grzegorz Sławomir, lat 57, zam. Kłobuck
5. MORAWSKI Witold Roman, lat 54, zam. Kłobuck
6. SIWCZYŃSKA Barbara Grażyna, lat 57, zam. Kłobuck
7. ZYCH Agnieszka Halina, lat 27, zam. Kłobuck
8. BĘBEN Magdalena Ewa, lat 32, zam. Kłobuck
9. ŚWIĄĆ Alfreda Bronisława, lat 62, zam. Kłobuck

Okręg wyborczy Nr 2

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. GOSŁAWSKA Danuta, lat 62, zam. Kłobuck
2. BŁASZCZYKOWSKA Barbara Elżbieta, lat 68, zam. Kłobuck
3. ADAMUS Marek Marian, lat 52, zam. Kłobuck
4. KLECHA Zdzisław Bogusław, lat 63, zam. Kłobuck
5. POLIS Teresa Maria, lat 58, zam. Kłobuck
6. MANDAT Monika, lat 44, zam. Kłobuck
7. SUKIENNIK Zdzisław Antoni, lat 66, zam. Kłobuck
8. KRÓLICA Mariusz, lat 43, zam. Rybno
9. TRZEPIÓRA-NOGA Zofia, lat 64, zam. Kłobuck

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. KOTKOWSKA Ewelina Tacjana, lat 40, zam. Kłobuck, popierana przez: SLD
2. STRZELCZYK Mirosław, lat 52, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
3. SZYIŃSKI Marian Stefan, lat 65, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
4. TELĘGA Mieczysław, lat 72, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
5. ŁUBA Teresa Kazimiera, lat 61, zam. Kłobuck, popierana przez: SLD
6. BIGIELMAJER Henryk Krzysztof, lat 66, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD
7. SOSNOWSKA Katarzyna, lat 35, zam. Kłobuck, popierana przez: SLD
8. MROS Janusz Paweł, lat 54, zam. Kłobuck, popierany przez: SLD

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. KOCH Tadeusz Roman, lat 47, zam. Kłobuck
2. SZPULAK-IMIEŁOWSKA Aneta Maria, lat 47, zam. Kłobuck
3. SZCZEPANIAK Zdzisław Władysław, lat 65, zam. Kłobuck
4. BORECKA Barbara Elżbieta, lat 34, zam. Kłobuck
5. WŁODARSKI Jan Piotr, lat 62, zam. Kłobuck
6. JARSKA Barbara Edyta, lat 49, zam. Kłobuck
7. POLAK Agata Aneta, lat 41, zam. Kamyk

Lista nr 21 - KWW UCZCIWY SAMORZĄD
1. DOMINIK Witold Jan, lat 50, zam. Kłobuck
2. WAŁĘGA Tomasz Robert, lat 43, zam. Kłobuck
3. ŚCIEBURA Rafał Piotr, lat 35, zam. Kłobuck
4. KOWALCZYK Rafał Mirosław, lat 44, zam. Kłobuck
5. KAUF Katarzyna Anna, lat 45, zam. Kłobuck
6. GŁĄB Patrycja, lat 31, zam. Kłobuck
7. BARTKIEWICZ Iwona Anna, lat 52, zam. Kłobuck
8. PLOCH Barbara Stanisława, lat 73, zam. Kłobuck
9. BARAN Zbigniew Adam, lat 47, zam. Kłobuck

Lista nr 22 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1. KULEJ Jerzy Florian, lat 63, zam. Kłobuck
2. JURASZEK Teresa, lat 66, zam. Kłobuck
3. CIEŚLA Mirosław Antoni, lat 54, zam. Kłobuck
4. PYZIK Leoniła, lat 62, zam. Kłobuck
5. KOTKOWSKI Ireneusz, lat 41, zam. Kłobuck
6. PŁUSKA Aneta, lat 43, zam. Kłobuck
7. JANUSZKA Urszula Maria, lat 37, zam. Kłobuck
8. JURA Barbara Maria, lat 46, zam. Kłobuck
9. PAWEŁCZYK Jacek Zbigniew, lat 28, zam. Kłobuck

Okręg wyborczy Nr 3

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY PSL
1. ŚCIEBURA Wiesław Michał, lat 60, zam. Kłobuck
2. ZIĘTAL Barbara, lat 57, zam. Łobodno
3. TUREK Robert Piotr, lat 50, zam. Nowa Wieś
4. NAPIERAJ Marcin Jarosław, lat 37, zam. Borowianka
5. POLAK Sylwia Honorata, lat 43, zam. Biała
6. SZYIŃSKA Agata Maria, lat 46, zam. Libidza
7. POLAK Marlena Weronika, lat 38, zam. Kłobuck
8. DEDERKO Marcin Sebastian, lat 38, zam. Gruszewnia

Lista nr 5 - KKW SLD LEWICA RAZEM
1. ZAWIERUCHA Tomasz, lat 45, zam. Nowa Wieś, popierany przez: SLD
2. BOGACZ Alina Janina, lat 61, zam. Kamyk, popierana przez: SLD
3. JUSZCZYK Krzysztof, lat 37, zam. Kamyk, popierany przez: SLD
4. SKRZATEK Piotr Paweł, lat 33, zam. Biała, popierany przez: SLD
5. BROL Łucja, lat 71, zam. Kamyk, popierana przez: SLD
6. KUTARBA Ewelina Katarzyna, lat 31, zam. Biała, popierana przez: SLD
7. MINKINA Agnieszka Justyna, lat 32, zam. Libidza, popierana przez: SLD

Lista nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. PŁUSA Iwona Irena, lat 53, zam. Biała
2. ZYGMUNT Elżbieta Maria, lat 50, zam. Gruszewnia
3. LADA Roman Józef, lat 51, zam. Łobodno
4. TRZEPIZUR Dominika Katarzyna, lat 32, zam. Kamyk
5. PLASKACZ Mariola Ewa, lat 50, zam. Łobodno
6. CIEŚLIK Marian Jan, lat 66, zam. Kopiec
7. JANUS Marzanna, lat 57, zam. Lgota
8. PIKUŁA Kazimierz Antoni, lat 64, zam. Biała
9. SZCZYPIOR Mariusz Paweł, lat 48, zam. Libidza

Lista nr 21 - KWW UCZCIWY SAMORZĄD
1. BEŁTOWSKI Zygmunt Józef, lat 76, zam. Biała
2. SKRZYPCZAK Zbigniew, lat 65, zam. Nowa Wieś
3. CHALIŃSKA Magdalena Stanisława, lat 35, zam. Borowianka
4. ZIELONKA Iga, lat 26, zam. Łobodno
5. SZCZYPIOR Angelika, lat 32, zam. Kłobuck
6. BŁASZCZYK Marcin Zenon, lat 57, zam. Libidza
7. BASTEK Anna Henryka, lat 54, zam. Kamyk
8. TRZEPIZUR Łukasz Michał, lat 35, zam. Kamyk
9. KŁOSIŃSKA Wiesława Lidia, lat 61, zam. Lgota

Lista nr 22 - KW KOALICJA SAMORZĄDOWA
1. SOLUCH Janusz Józef, lat 64, zam. Borowianka
2. BUGAJ Urszula Barbara, lat 61, zam. Libidza
3. WOŹNIAK Mateusz Dominik, lat 31, zam. Biała
4. BOROWIECKA-IDZIAK Angelika Maria, lat 34, zam. Kamyk
5. WOJCIECHOWSKA Mariola Beata, lat 46, zam. Gruszewnia
6. CHŁĄD Lech Wiesław, lat 69, zam. Lgota
7. WOJTYSEK Marcin, lat 38, zam. Łobodno
8. KULIŃSKA-KOWALCZYK Aneta Aleksandra, lat 34, zam. Biała

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Kłobucku
/-/ Magdalena Ewa Kasprzak