do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

07 Wrzesień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia o wyłożeniu do konsultacji społecznych dokumentu pn. „Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Kłobuck na lata 2018-2032”.

Dokumentacja zgromadzona w przedmiotowej sprawie dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Kłobucku z siedzibą przy ul. Zamkowej 12, w pokoju nr 23, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski oraz uwagi w przedmiotowej sprawie. Wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres ), w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Kłobucka.

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie- projekt założeń.pdf 18-09-07 10:22 280.96KB pobierz plik: Obwieszczenie- projekt założeń.pdf
odt Formularz.odt 18-09-07 10:22 20KB pobierz plik: Formularz.odt
pdf Formularz.pdf 18-09-07 10:23 371.52KB pobierz plik: Formularz.pdf