do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

11 Lipiec 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.07.07

GPN.6733.11.2017.GB

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02) zawiadamia się, że na wniosek  Powiatu Kłobuckiego, Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck została wydana decyzja w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Kłobucka o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPN.6733.11.2017.GB, GPN.KW.0957.17 z dnia 04.05.2017 r. dla zamierzenia inwestycyjnego o nazwie „Konstrukcja wsporcza pod montaż paneli fotowoltaicznych” w Kłobucku, obręb Zagórze na terenie działki o nr ewid.: 374/15.                 
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
   
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23  z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2.    Tablica ogłoszeń w obrębie Zagórze
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczene skan.pdf 17-07-11 09:37 442.7KB pobierz plik: Obwieszczene skan.pdf