do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

16 Luty 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.02.15

GPN.6733.05.2017.GB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku ul. 11 Listopada 81 reprezentującego Gminę Kłobuck w imieniu którego działa Pan Krzysztof Chamarowski zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie chodnika przy ul. Tuwima na terenie działek o nr ewid.: 749/6 i 866/3.

Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój Nr 32) w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w Kamyku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału
Gospodarki Przestrzennej i
Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie_skan-2.pdf 17-02-16 08:56 205.74KB pobierz plik: obwieszczenie_skan-2.pdf