do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE STAROSTY KŁOBUCKIEGO

26 Lipiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

Starosty Kłobuckiego
AB.673.1.023.2018.B z dnia 24 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a    s i ę,

że na wniosek Gminy Kłobuck, wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: „przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Wincentego Witosa w Łobodnie, Gmina Kłobuck” – do realizacji na działkach:

- oznaczonych przed podziałem nr ewid: 1931/2, 1933/2, 1934/2, 1935/2 – obręb Łobodno;a oznaczonych po podziale nr ewid.: 1931/3, 1933/5, 1934/3, 1935/3 – obręb Łobodno;

- niepodlegających podziałowi: 2010/2, 2010/8, 2975/2, 2976, 2982 – Łobodno;

- na działkach, z których korzystanie będzie ograniczone, zgodnie z art. 11 f ust.1 pkt. 8 - 2973/2, 2975/1.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wobec powyższego, informuje się wszystkie zainteresowane osoby prawne i fizyczne, o możliwości przeglądania akt oraz składania w przedmiotowej sprawie uwag i wniosków w Starostwie Powiatowym w Kłobucku, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 (pok. 131 II piętro) w terminie 14 dni od dnia ukazania się powyższego obwieszczenia. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wicestarosta Powiatu Kłobuckiego
/-/ Maciej Biernacki

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie Starosty.pdf 18-07-26 14:59 48.44KB pobierz plik: Obwieszczenie Starosty.pdf