do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

30 Październik 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT
Burmistrza Kłobucka
z dnia 30 października 2020 roku
o przeprowadzeniu konsultacji

Działając na podstawie Uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr OR.0050.224.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 30 października 2020 r. zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 30 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. - w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag.

Opinie lub uwagi należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2020 r. lub przesłać na:
- adres poczty elektronicznej
- adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 13 listopada 2020 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Anna Pastuszka – inspektor w Wydziale Organizacyjnym, nr tel. 34 310-01-72.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst komunikatu - skan 20-10-30 12:40 215.78KB pobierz plik: tekst komunikatu - skan
pdf Projekt programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - pdf 20-10-30 12:40 195.05KB pobierz plik: Projekt programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 - pdf
pdf sprawozdanie z konsultacji - skan 20-11-17 08:23 221.67KB pobierz plik: sprawozdanie z konsultacji - skan
doc sprawozdanie z konsultacji - doc 20-11-17 08:23 14.5KB pobierz plik: sprawozdanie z konsultacji - doc