do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/KOMUNIKAT/idn:1610
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

03 Marzec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT


Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Kłobuck.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektów przedmiotowych uchwał.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3.03.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 9.03.2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu uchwały. Opinie i uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.03.2020 r.:

    - pocztą elektroniczną na adres email:
    - osobiście – Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Kłobuck.
Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminaklobuck.pl, oraz na stronie internetowej Gminy Kłobuck www. gminaklobuck.pl


Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst zarządzenia - skan 20-03-03 15:55 428.97KB pobierz plik: tekst zarządzenia - skan
pdf Projekt uchwały 20-03-03 15:56 0.93MB pobierz plik: Projekt uchwały