do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

05 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT
Burmistrza Kłobucka
z dnia 05 listopada 2019 roku
o przeprowadzeniu konsultacji

Działając na podstawie Uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr OR.0050.210.2019 Burmistrza Kłobucka z dnia 05 listopada 2019 r. zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 05 listopada 2019 r. do 15 listopada 2019 r. - w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r.  lub przesłać na:

  • - adres poczty elektronicznej
  • -  nr faksu 34 317-26-61
  • - adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 15 listopada 2019 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Anna Pastuszka – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, nr tel. 34 310-01-85.   

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf komunikat - skan 19-11-05 13:36 208.37KB pobierz plik: komunikat - skan
pdf Zarządzenie Nr OR.0050.210.2019 - skan 19-11-05 13:36 219.7KB pobierz plik: Zarządzenie Nr OR.0050.210.2019 - skan
pdf projekt programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 19-11-05 13:37 398.13KB pobierz plik: projekt programu współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
pdf sprawozdanie z konsultacji - skan 19-11-20 12:36 201.27KB pobierz plik: sprawozdanie z konsultacji - skan