do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

13 Marzec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

Burmistrza Kłobucka
z dnia 13 marca 2018 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr EK.0050. 49.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 13 marca 2018 r. zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Gminę Kłobuck.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 13 marca 2018 r. do 20 marca 2018 r. - w formie wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu uchwały.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2018 r. lub przesłać na:

- adres poczty elektronicznej

- nr faksu 34 317-26-61

- adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 20 marca 2018 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Sylwia Piątkowska – Kierownik Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych, nr tel. 34 310-01-56.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf komunikat.pdf 18-03-13 14:32 403.13KB pobierz plik: komunikat.pdf
pdf projekt_uchwały.pdf 18-03-13 14:32 469.71KB pobierz plik: projekt_uchwały.pdf
pdf zarządzenie.pdf 18-03-13 14:32 467.14KB pobierz plik: zarządzenie.pdf
pdf Sprawozdanie_ z_konsultacji 2018.pdf 18-03-27 08:25 442.35KB pobierz plik: Sprawozdanie_ z_konsultacji 2018.pdf