do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

10 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT
Burmistrza Kłobucka
z dnia 10 listopada 2017 roku
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Działając na podstawie Uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr OR.0050.218.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 08 listopada 2017 r. zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 10 listopada 2017 r. do 24 listopada 2017 r. - w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2017 r.  lub przesłać na:
- adres poczty elektronicznej
- nr faksu 34 317-26-61
- adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 24 listopada 2017 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Anna Pastuszka – podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, nr tel. 34 310-01-85.

Podpisał:
Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf treść komunikatu - skan 17-11-10 11:40 214.53KB pobierz plik: treść komunikatu - skan
pdf projekt Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 17-11-10 11:40 1.92MB pobierz plik: projekt Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
pdf sprawozdanie z konsultacji - skan 17-11-28 15:03 221.49KB pobierz plik: sprawozdanie z konsultacji - skan