do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT BURMISTRZA KŁOBUCKA O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

26 Listopad 2015
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Działając na podstawie Uchwały Nr 457/XLVIII/2010 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 7 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz Zarządzenia Nr OR.0050. 203.2015 Burmistrza Kłobucka z dnia 13 listopada 2015 r. zapraszam organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Kłobuck.

Konsultacje będą prowadzone w dniach od 13 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. - w formie  wyrażenia opinii lub złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Opinie lub uwagi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2015 r.  lub przesłać na:

  • adres poczty elektronicznej
  • nr faksu 34 317-26-61
  • adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Uwagi lub wnioski zgłoszone po 20 listopada 2015 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest: Anna Pastuszka – podinspektor
w Wydziale Organizacyjnym, nr tel. 34 310-01-85.  

Podpisał: Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf projekt Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 15-12-04 11:49 243.41KB pobierz plik: projekt Programu Współpracy Gminy Kłobuck z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
pdf sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 15-12-04 12:01 228.52KB pobierz plik: sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji