do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

13 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia   13.09.2017r.

RM.0012.3.007.2017

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że  w dniu 19 września   2017r. (wtorek) o godz. 11:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony  Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury,  Sportu  i  Turystyki  w  Sali   Nr  20  w  budynku  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku przy ul. Zamkowej 12.

Proponowany  porządek posiedzenia:
  1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2.  Przyjęcie  protokołu  Nr 6/2017 z dnia 16.08.2017r.        
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/  >Rada Miejska, >Komisje Rady, >Komisja Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki  Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki,  >  projekty  protokołów  z  komisji,  projekt  protokołu  Nr 6/2017  z  dnia  16.08.2017 r.
  3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie    zmiany  Uchwały  Nr 244/XXVII/2016 Rady  Miejskiej   w  Kłobucku   z   dnia    22.11.2016r.   w    sprawie   zmiany   Statutu    Zespołu  Ekonomiczno-Administracyjnego     Oświaty    Samorządowej    w   Kłobucku,   stanowiącego   załącznik   do   Uchwały   Nr 191/XVIII/2012 Rady Miejskiej w   Kłobucku    z   dnia   8 maja 2012 roku    w   sprawie      uchwalenia    Statutu     Zespołu   Ekonomiczno-Administracyjnego   Oświaty  Samorządowej     w     Kłobucku,   zmienionej    Uchwałą   Nr 38/VII/2015   Rady   Miejskiej    w   Kłobucku    z   dnia   25 lutego  2015 roku.
  4.  Wypracowanie    opinii   do   projektu   uchwały   w   sprawie    zmiany    Uchwały  Nr 245/XXVII/2016   Rady   Miejskiej    w   Kłobucku    z    dnia  22.11.2016 r.   w   sprawie  organizacji    wspólnej    obsługi     przez   Centrum   Ekonomiczno-Administracyjne    w     Kłobucku    dla     samorządowych     jednostek    organizacyjnych    Gminy    Kłobuck.
  5.  Wypracowanie   opinii   do    projektu     uchwały    w   sprawie     uchwalenia    Statutu Miejskiemu   Ośrodkowi   Kultury   im. Władysława   Sebyły    w   Kłobucku.
  6.  Przygotowanie  szkół  i  przedszkoli  do  rozpoczęcia  roku  szkolnego  2017/2018.
  7.  Podsumowanie  akcji  lato  2017 r.
  8.  Sprawy  różne.
        
Na   podstawie  art. 25,  ust. 3  ustawy    
z dnia 8 marca 1990 roku  o  samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016.r., poz  446  z późn.zm.)
- proszę  o  okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania   zwolnienia   z   pracy.